Salut, Guest

roaim.co.nr   |   roaim.de.vu   |   roaim.net.tf Free Domain Name
Active Information Media : Romania » Confidenţialitate

Confidenţialitate

Politica de confidentialitate pentru roaim.co.nr

Daca aveti nevoie de mai multe informatii sau aveti unele ?ntrebari referitoare la politica noastra de confidentialitate, va rugam sa nu ezitati sa ne contactati prin e-mail la main@roaim.co.nr

La roaim.co.nr, confidentialitatea vizitatorilor nostri este extrem de importanta pentru noi. Aceast document despre politica de confidentialitate defineste ce tipuri de informatii cu caracter personal sint primite si colectate de catre roaim.co.nr si modul ?n care acestea sunt folosite.

Jurnal Fisiere
Ca multe alte site-uri Web, www.roaim.co.nr face uz de fisierele jurnal. In interiorul acestor fisiere jurnal int incluse informatii despre adresele de protocol internet (IP), tipul de browser, furnizorul de servicii Internet (ISP), data / ora de vizita, referintele la paginile respective, precum si numarul de clickuri, toate acestea pentru a analiza tendinte, a administra site-ul, a urmari circulatia utilizatorului ?n site, si a aduna informatii demografice. Adrese IP, precum si alte astfel de informatii nu sunt legate de nici o informatie care este de identificare personala.

Cookies si Web beacons
roaim.co.nr nu folosi cookie-uri pentru a stoca informatii despre preferintele vizitatorilor, inregistrarea de informatii specifice cu privire la paginile pe care utilizatorul le acceseaza sau le viziteaza, personalizarea paginii de continut web bazate pe tipul de browser folosit de vizitatori sau alte informatii pe care un vizitator le trimite prin intermediul browser-ului lor.

DoubleClick Cookie
Google, ca furnizor de o terta parte, foloseste cookies pentru a servi reclame pe roaim.co.nr Google de utilizare a clini cookie ?i permite de a servi reclame pentru utilizatorii dvs., pe baza lor vizita la roaim.co.nr si pe alte site-uri de pe Internet.

Utilizatorii pot opta a utilizarii de lance "cookie", vizit?nd de anunturi Google si reteaua de continut politica de confidentialitate la urmatorul URL - http://www.google.com/privacy_ads.html

Unii dintre partenerii nostri de publicitate poate utiliza cookies si web beacons pe site-ul nostru. Partenerii nostri de publicitate sa includa .......

Google Adsense
Aceste terta parte de anunturi serverele sau retelele de anunturi pentru a utiliza tehnologia de publicitate si link-uri care apar pe www.roaim.co.nr trimite direct la browsere. Ei primi automat adresa IP, atunci c?nd acest lucru se ?nt?mpla. Alte tehnologii (de exemplu, cookie-uri, JavaScript, sau Web beacons) pot fi, de asemenea, folosite de-a treia parte a retelelor de anunturi pentru a masura eficacitatea lor de reclame si / sau pentru a personaliza publicitatea continutul pe care ?l vezi.

roaim.co.nr nu are acces la sau control asupra acestor cookie-uri care sunt folosite de catre terti agentii de publicitate.

Ar trebui sa consulte respectiv politicile de confidentialitate ale acestor terti ad servere pentru mai multe informatii detaliate cu privire la practicile lor, precum si pentru instructiuni despre modul de opt-out din anumite practici. roaim.co.nr e politica de confidentialitate nu se aplica, si noi nu putem controla activitatile, astfel de agentii de publicitate sau de alte site-uri web.

Daca doriti sa va dezactivati cookie-uri, puteti face acest lucru prin intermediul browser-ul dvs. individuale de optiuni. Mai multe informatii detaliate despre cookie-uri cu management specifice browsere Web poate fi gasit la browsere respective site-uri web.
Privacy Policy for roaim.co.nr

If you require any more information or have any questions about our privacy policy, please feel free to contact us by email at main@roaim.co.nr.

At www.roaim.co.nr, the privacy of our visitors is of extreme importance to us. This privacy policy document outlines the types of personal information is received and collected by www.roaim.co.nr and how it is used.

Log Files
Like many other Web sites, www.roaim.co.nr makes use of log files. The information inside the log files includes internet protocol ( IP ) addresses, type of browser, Internet Service Provider ( ISP ), date/time stamp, referring/exit pages, and number of clicks to analyze trends, administer the site, track user?s movement around the site, and gather demographic information. IP addresses, and other such information are not linked to any information that is personally identifiable.

Cookies and Web Beacons
www.roaim.co.nr does use cookies to store information about visitors preferences, record user-specific information on which pages the user access or visit, customize Web page content based on visitors browser type or other information that the visitor sends via their browser.

DoubleClick DART Cookie


.:: Google, as a third party vendor, uses cookies to serve ads on www.roaim.co.nr. .:: Google's use of the DART cookie enables it to serve ads to your users based on their visit to www.roaim.co.nr and other sites on the Internet. .:: Users may opt out of the use of the DART cookie by visiting the Google ad and content network privacy policy at the following URL - http://www.google.com/privacy_ads.html

Some of our advertising partners may use cookies and web beacons on our site. Our advertising partners include ....... Google Adsense
These third-party ad servers or ad networks use technology to the advertisements and links that appear on www.roaim.co.nr send directly to your browsers. They automatically receive your IP address when this occurs. Other technologies ( such as cookies, JavaScript, or Web Beacons ) may also be used by the third-party ad networks to measure the effectiveness of their advertisements and / or to personalize the advertising content that you see.

www.roaim.co.nr has no access to or control over these cookies that are used by third-party advertisers.

You should consult the respective privacy policies of these third-party ad servers for more detailed information on their practices as well as for instructions about how to opt-out of certain practices. www.roaim.co.nr's privacy policy does not apply to, and we cannot control the activities of, such other advertisers or web sites.

If you wish to disable cookies, you may do so through your individual browser options. More detailed information about cookie management with specific web browsers can be found at the browsers' respective websites.